Vielä vuosi sitten Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry:n jäseneksi pystyi hakemaan vain jäsenhaun auetessa kerran vuodessa keväisin. Kannatusjäsenyyttä Rapinassa ei tunnettu, vaan kaikki jäsenet olivat täysjäseniä, joilla oli oikeus toimia yhdistyksen nimissä sanataideohjaajina. Jäseneksi hakiessaan hakijan tuli toimittaa hakemuskirje, ansioluettelo ja suunnitelma vapaavalintaiselle sanataidetyöpajalle. Ei ihmekään, että Rapina on saattanut vaikuttaa salamyhkäiseltä seuralta, johon hakeminen on voinut tuntua epäilyttävältä – mitä ihmettä jäsenyys oikein tuo mukanaan? Ja pitääkö hakeakseen olla jo sanataiteen ammattilainen?

Viime aikoina me Rapinassa olemme pyrkineet lisäämään avoimuutta ja hälventämään hämyisen salaseuran leimaa yhdistyksen ympärillä: jäsenhaku on muutettu jatkuvaksi, ja käyttöön otettu kannatusjäsenyys mahdollistaa yhdistyksen tukemisen ja mukana olemisen myös niille, jotka eivät itse halua tai ehdi toimia aktiivisesti yhdistystoiminnassa tai ohjata sanataidetta Rapinan riveissä. Toivomme, että Rapina tuo sanataiteen iloa yhä laajemmalle ja monipuolisemmalle joukolle ihmisiä, ja että jokainen halukas löytäisi oman tapansa osallistua ja olla mukana yhdistyksen toiminnassa joko jäsenenä, kannatusjäsenenä tai osallistujana.

Täysjäseneksi hakevilta pyydämme edelleen hakemuksen lisäksi CV:tä ja työpajasuunnitelmaa, joiden tarkoitus on herätellä ajattelemaan omia tavoitteita sanataideohjaajana. Ketään ei kuitenkaan velvoiteta ohjaamaan jäsenyydestä huolimatta, ja monelle meistä Rapina toimii yhteisönä, jossa voi turvallisesti oppia ja kehittyä – mitenkään ”valmis” ei siis hakiessaan tarvitse olla.

Viime vuoden lopulla järjestimme jäsenkyselyn, jonka avulla saimme tärkeää tietoa siitä, mikä Rapinassa toimii ja mitä voisi vielä parantaa. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla, miten uusi kannatusjäsenyysmahdollisuus on koettu. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa sekä oikeus osallistua toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen avustajan roolissa, mutta sanataideohjaajana kannatusjäsen ei Rapinan nimissä voi toimia. Jäsenkyselyn perusteella Rapinan tuoreet kannatusjäsenet ovat olleet tyytyväisiä etenkin kuukausittaiseen uutiskirjeeseen sekä säännöllisesti päivittyvään sanataideharjoituspankki Havinaan, johon on koottu harjoituksia eri ikäryhmille. Myös viestintä ja tapahtumat saivat kiitosta. Kannatusjäsenet ovat oikeutettuja 10 prosentin alennukseen Rapinan järjestämistä maksullisista tapahtumista. Lisäksi Rapina järjestää jäsenille ja kannatusjäsenille suunnattuja maksuttomia tapahtumia, kuten aamusivusessioita sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.

Jäsenkyselyn myötä saimme tärkeää tietoa myös täysjäseniltä ja Rapinan hallituksen jäseniltä siitä, miltä yhdistyksessä toimiminen on tuntunut ja millainen on ollut oman hallituspestin tuoma työmäärä. Kaikki vastanneet hallituksen jäsenet kokivat hallituspestiin liittyvän työmäärän kohtuullisena, lisäksi ilahduttavaa oli, että rapinalaiset tunsivat itsensä tasavertaisiksi toimijoiksi, ja yhdistyksen hyvää yhteishenkeä kiiteltiin useammassa vastauksessa.

Haastattelimme kahta täysjäsentä saadaksemme vielä paremman käsityksen siitä, mitä yhdistyksessä toimiminen sanataideohjaajille merkitsee ja mitä hyötyä sanataideyhdistykseen kuulumisesta voi olla.

Laura Mustonen, rapinalainen vuodesta 2020

Kuka olet? Olen Laura Mustonen. Valmistuin viime vuonna filosofian maisteriksi pääaineenani kirjoittaminen. Minulla on myös opettajan pätevyys. Nuo kaksi asiaa kun lätkäisee yhteen, onnistuin opiskelemaan itseni kirjoittamisen ohjaajaksi. Olen erikoistunut aikuiskoulutukseen, ryhmädynamiikkaan ja palautteenannon prosesseihin.

Miten löysit tiesi Rapinaan? Yleensä ketään ei tulla kotoa asti hakemaan, mutta tässä tapauksessa aktiivinen rapinalainen Johanna Berlin suositteli minua hakemaan Rapinan jäseneksi. Tämä tapahtui yhteisen kirjoitustuokion yhteydessä.

Mitä odotuksia sinulla oli yhdistykseen liittyessäsi? Eniten olin innostunut mahdollisuudesta päästä opettamaan kirjoittamista. Olin myös kuullut, että Rapina on lämmin ja innostava yhteisö, mikä onkin pitänyt paikkansa.

Mitä jäi mieleen hakuprosessista? Parhaiten hakuprosessista jäi mieleen etänä pidetty haastattelu. Sain sellaisen kuvan, että rapinalaiset ovat aidosti kiinnostuneita osaamisestani. Minulle tuli myös heti sellainen fiilis, että tämäpä on ihan mahtava porukka.

Mitä yhdistyksessä toimiminen on tuonut elämääsi? Rapinassa toimiminen on tuonut minulle vertaistukea kirjoittamisen ohjaajana. Itsekseen on vaikea keksiä oikeita vastauksia käytännön asioihin, kuten kuinka paljon tulisi olla kirjoituskurssin hinta. Rapinan kautta minun on myös mahdollista saada enemmän näkyvyyttä opetustoiminnalleni.

Kuinka paljon yhdistys työllistää sinua? Millaisia asioita olet päässyt tekemään tai mitä odotat tulevalta? Liityin Rapinaan vasta vuoden 2020 loppupuolella, ja tälle vuodelle minulla on jo sovittuna useampi työmahdollisuus. Tulen ohjaamaan alkuvuoden aikana kaksi sanataideiltaa ja työskentelemään kahden isomman projektin parissa mm. lavastajana.

Mikä Rapinassa on parasta? Rapinassa parasta on se, että kaikki tukevat toisiaan. Arvostan Rapinassa myös käytännönläheisyyttä ja valmiutta kehittää toimintatapoja.

Kenelle Rapina on tai kenelle sitä suosittelisit? Suosittelisin Rapinan jäsenyyttä kaikille Keski-Suomessa toimiville kirjoittamisen ohjaajille, sanataideohjaajille ja vastaavien työnimikkeiden alla toimiville henkilöille. Varsinkin uransa alussa oleville henkilöille, kuten itselleni, voin kertoa Rapinan jäsenyydestä olevan hyötyä.

 

Ulla Lehtinen, rapinalainen vuodesta 2017

Kuva: Anniina Nirhamo

Kuka olet? Olen Ulla Lehtinen, freelance-toimittaja, sanataideohjaaja ja toista toimintakautta myös Rapinan puheenjohtaja. Kirjoitan parhaillaan maisterintutkielmaani kirjallisuuden oppiaineeseen Jyväskylän yliopistossa. Teen myös lasten- ja nuortensanataideohjaajan opintokokonaisuutta Kuopion SnellmanEDU:un.

Miten löysit tiesi Rapinaan? Yliopiston sähköpostilistalle putkahti viesti, jossa kerrottiin Rapinan hakevan uusia jäseniä keväällä 2017. Hain jäseneksi ja pääsin heti mukaan hallitukseen viestintävastaavaksi.

Mitä odotuksia sinulla oli yhdistykseen liittyessäsi? Rapina vaikutti ulospäin aika salamyhkäiseltä yhdistykseltä, enkä oikeastaan edes tiennyt, mitä odottaa. Kaipasin kuitenkin sellaisten ihmisten seuraan, jotka ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta ja sanataiteesta, joten päätin hakea mukaan. Minua kiinnosti myös mahdollisuus työskennellä erilaisissa sanataideprojekteissa. Pääsinkin jo samana keväänä ohjaamaan runohyrrätyöpajaa, ja pian tutuksi tuli myös apurahahakemusten kirjoittaminen.

Mitä jäi mieleen hakuprosessista? Muistan, että työpajasuunnitelman kirjoittaminen tuntui työläältä, koska en ollut niitä aiemmin paljoakaan kirjoittanut. Jälkikäteen ajateltuna se oli kuitenkin todella opettavaista ja hyödyllistä.

Mitä yhdistyksessä toimiminen on tuonut elämääsi? Rapinasta olen löytänyt ihanien ja ammattitaitoisten sanataiteen- ja kirjoittamisen ohjaajien yhteisön, johon on ilo kuulua. Ideat ruokkivat toisiaan, ja kollegoiden kanssa projektien valmisteleminen ja toteuttaminen on paljon antoisampaa kuin yksin. Tämä on ikään kuin työyhteisö, joka esimerkiksi yksityisyrittäjänä toimivalta sanataideohjaajalta helposti jää uupumaan.

Mieleen on jäänyt esimerkiksi syksyllä 2020 järjestetty kouluttautumispäivä, jossa me yhdistyksen ohjaajat testailimme toistemme sanataideharjoitus- ja pajaideoita. On upeaa, kun toisten ideoista ja osaamisesta voi ammentaa oppia myös itselleen!

Kuinka paljon yhdistys työllistää sinua? Millaisia asioita olet päässyt tekemään tai mitä odotat tulevalta? Yhdistystoimintaa voi yleensä tehdä niillä resursseilla, jotka itsellä on yhdistykselle antaa. Puheenjohtajana toimiminen tarkoittaa muun muassa erilaisten kokousten järjestämistä ja toiminnan suunnittelua yhdessä muun hallituksen kanssa.

Yksi kiinnostavimmista projekteista, jonka olen päässyt yhdistyksen kautta tekemään, on syksyllä 2019 järjestetty alakoululaisten vlogileiri. Ideoin, hain apurahaa ja toteutin leirin yhdessä työparin kanssa. Leirillä harjoiteltiin muun muassa erilaisia mediataitoja ja esiintymistä. Kesällä 2020 olin mukana järjestämässä etäsanataidefestivaalia, jonka ohjelmassa oli erilaisia kirjoitustyöpajoja ja sanataiteeseen liittyviä esityksiä.

Tällä hetkellä olen mukana valmistelemassa kirjallisuuteen pohjautuvaa näyttelyä, joka kiertää vuoden 2021 aikana Keski-Suomen eri kirjastoilla. Tästä projektista olen valtavan innoissani juuri nyt!

Mikä Rapinassa on parasta? Parasta on ohjaajakollegat. Toiseksi parasta on se, että Rapinassa jokaista ideaa kuunnellaan ja suurin osa loistavista ideoista ainakin pyritään toteuttamaan. Esimerkiksi yhdessä palaverissa vuonna 2019 heitettiin ilmoille idea yhdistyksen järjestämästä kirjoitusretriitistä. Puolitoista vuotta myöhemmin järjestettiin Jyväskylässä Rapinan ensimmäinen kirjoitusretriitti, joka kokosi yhteen kirjoittajia eri puolilta Suomea tunnelmalliseen Äijälän taloon.

Kenelle Rapina on tai kenelle sitä suosittelisit? Toivon, että Rapina voisi olla yhdistys kaikille sanataideohjaajille ja kirjoittamisen ohjaajille, jotka toimivat Keski-Suomessa. Tavoitteena on yhdistää paikallisia tekijöitä toisiinsa ja tarjota vertaistukea ja koulutuksia alan ammattilaisille. Aloittelevalle ohjaajalle yhdistys on hyvä paikka luoda kontakteja ja harjoitella ohjaamista matalalla kynnyksellä eri projekteissa. Kannatusjäseneksi taas voi liittyä kuka vain, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

 

Haluatko osaksi mahtavaa porukkaa? Lue lisää ja hae jäseneksi tai liity kannatusjäseneksi!

”Tämäpä on ihan mahtava porukka” – Mitä hyötyä on sanataideyhdistykseen kuulumisesta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *