Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry pyrkii edistämään, ylläpitämään ja vahvistamaan keskisuomalaista sanataidetta. Yhdistykseen voi hakea jäseneksi tai liittyä kannatusjäseneksi ympäri vuoden. 

Yhdistyksessä on ollut toimintavuosien aikana mukana sanataideohjaajia, media-alan osaajia, taidekasvattajia, kirjailijoita, toimittajia, kirjallisuuden ja kirjoittamisen opettajia sekä alan opiskelijoita. Jäsenmaksuja ja kannatusjäsenmaksuja käytetään toiminnan mahdollistamiseen. 

Tutustu yhdistyksen sääntöihin ja tietosuojaselosteeseen

Hae yhdistyksen jäseneksi

 • Rapinan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja vahvistaa sanataiteen asemaa Keski-Suomessa (ks. yhdistyksen säännöt).
 • Jäsenellä on ääni- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
 • Jäsen saa ohjata sanataideiltoja ja muuta sanataidetoimintaa Rapinan projekteissa ja suunnitella, ideoida ja valmistella toimintaa.
 • Jäsenmaksu on vuonna 2021 25 €/vuosi.

Jäsenedut:

 • Jäsen saa 20 % alennusta Rapinan järjestämistä maksullisista tapahtumista (esimerkiksi kirjoittamisretriitit ja maksulliset sanataideleirit). 
 • Jäsen voi toimia yhdistyksen sanataideohjaajana erilaisissa projekteissa. Yhdistys pyrkii maksamaan ohjaajille palkkiot. 
 • Jäsen saa pääsyn Rapinan sanataidetehtäväpankki Havinaan.
 • Jäsen saa sähköpostitse kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja jaetaan kirjoitusvinkkejä ja sanataidevinkkejä.

Näin haet jäseneksi: 

Lähetä osoitteeseen jasenet.rapina(at)gmail.com

 • lyhyt vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot, miksi haluat mukaan yhdistyksen toimintaan
 • suunnitelma sanataidepajalle (90 min), jonka sisältö ja kohderyhmä ovat vapaavalintaisia.
 • CV

Koska jäsenet saavat oikeuden ohjata sanataidetoimintaa Rapinan nimissä, kaikki jäsenhakijat haastatellaan joko etänä tai kasvokkain. Saat kutsun haastatteluun noin viikon kuluessa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Jäseneksi voi hakea ympäri vuoden. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen saat sähköpostilla jäsenlomakkeen, joka pitää täyttää, jotta tietosi saadaan tallennettua jäsenrekisteriin. 

Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi

 • Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta (ks. yhdistyksen säännöt).
 • Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
 • Kannatusjäsen saa olla mukana suunnittelemassa yhdistyksen toimintaa ja voi avustaa projekteissa, mutta ei voi toimia sanataideohjaajana.
 • Kannatusjäsen voi olla halutessaan myös hiljainen taustatukija, joka ei osallistu kokouksiin tai toiminnan suunnitteluun. Kaikenlaiset kannatusjäsenet ovat tervetulleita! 
 • Kannatusjäsenmaksu on vuonna 2021 vähintään 12 €/vuosi. Halutessaan kannatusjäseneksi liittyvä voi maksaa isomman kannatusjäsenmaksun, jos haluaa tukea yhdistyksen toimintaa suuremmalla summalla.

Jäsenedut

 • Kannatusjäsen saa 10 % alennusta Rapinan järjestämistä maksullisista tapahtumista (esimerkiksi kirjoittamisretriitit ja maksulliset sanataideleirit). 
 • Kannatusjäsen saa pääsyn Rapinan sanataidetehtäväpankki Havinaan.
 • Kannatusjäsen saa sähköpostitse kerran kuukaudessa ilmestyvän uutiskirjeen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja jaetaan kirjoitusvinkkejä ja sanataidevinkkejä.

Näin liityt kannatusjäseneksi:

 • Maksa kannatusjäsenmaksu (12 € tai enemmän) tilille FI70 8146 9710 0108 01. Kirjoita viestiksi ”Kannatusjäsenmaksu” ja saajaksi Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry. 
 • Laita sähköpostia osoitteeseen jasenet.rapina(at)gmail.com ja kerro, että olet liittynyt kannatusjäseneksi.
 • Saat sähköpostilla kannatusjäsenlomakkeen, joka pitää täyttää, jotta tietosi saadaan talletettua jäsenrekisteriin. 

Oletko ollut yhdistyksen jäsen ja haluat liittyä uudelleen jäseneksi?

Jos sinut on jo kerran hyväksytty jäseneksi ja olet sittemmin eronnut yhdistyksestä, voit liittyä uudestaan jäseneksi omalla ilmoituksellasi. 

 • Maksa jäsenmaksu (25 €) tilille FI70 8146 9710 0108 01. Kirjoita viestiksi ”Jäsenmaksu” ja saajaksi Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry. 
 • Laita sähköpostia osoitteeseen jasenet.rapina(at)gmail.com ja kerro, että olet liittynyt uudelleen jäseneksi. Laita mukaan myös arvio siitä, minä vuosina olet ollut yhdistyksen jäsen.
 • Saat sähköpostilla jäsenlomakkeen, joka pitää täyttää, jotta tietosi saadaan talletettua jäsenrekisteriin.

Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.