Sanataide on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Sanataiteessa tutkitaan ja havainnoidaan maailmaa, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja hyödynnetään erilaisia ilmaisukeinoja.

Sanataide voi olla mitä vain kummitusjutuista Facebook-päivitykseen ja postikortista rakkausrunoon. Se voi olla kirjoittamista, lukemista, kuuntelemista tai kertomista. Se voi olla äänetöntä tai äänekästä. Sanataiteessa voidaan hyödyntää eri taiteenlajeja, se voi olla vaikka piirrettyä, laulettua tai kehollista ilmaisua.

Sanataiteen tarkoituksena on rohkaista jokaista päästämään mielikuvituksensa lentoon, käyttämään luovuuttaan ja löytämään tapansa ilmaista itseään.

sanoja-ja-taidetta-076