Sanataide on kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja kertomiseen. Sanataiteessa tutkitaan ja havainnoidaan maailmaa, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja hyödynnetään erilaisia ilmaisukeinoja.

Sanataide voi olla mitä vain kummitusjutuista Facebook-päivitykseen ja postikortista rakkausrunoon. Se voi olla kirjoittamista, lukemista, kuuntelemista tai kertomista. Se voi olla äänetöntä tai äänekästä. Sanataiteessa voidaan hyödyntää eri taiteenlajeja, se voi olla vaikka piirrettyä, laulettua tai kehollista ilmaisua.

Sanataiteen tarkoituksena on rohkaista jokaista päästämään mielikuvituksensa lentoon, käyttämään luovuuttaan ja löytämään tapansa ilmaista itseään.

sanoja-ja-taidetta-076

 

Harjoituksia

Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry ylläpitää Sanataideharjoituspankki Havinaa, josta löytyy sanataidetehtäviä ja kirjoitusharjoituksia eri-ikäisille aina alle kouluikäisistä aikuisiin. Harjoituspankki on tarkoitettu yhdistyksen jäsenten, kannatusjäsenten ja kunniajäsenten käyttöön. Pankki on avautunut syyskuussa 2020 ja täydentyy parin kuukauden välein uusilla harjoituksilla.

Jos kuulut jäsenistöön ja et ole saanut salasanaa pankkiin, laita viestiä osoitteeseen sanataideyhdistys.rapina(at)gmail.com.

Sanataideideoita Rapinan nettisivuilta ja somekanavista:

5 helppoa, kotona toteutettavaa sanataideharjoitusta alle kouluikäisille lapsille

Idea metsäsanataideprojektiksi varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alakoululaisille

Lastenkirjavinkkaus ja kirjallisuuslähtöisiä sanataideideoita videolla

Muita sivuja, joilta löydät sanataidetehtäviä ja -ideoita eri-ikäisille:

Lue ja luo! -sanataidetehtäviä kouluihin (Suomen sanataideopetuksen seura)

Kirjallisuuslähtöisiä sanataideharjoituksia kouluihin (Valveen sanataidekoulu)

Listaus kirjallisuus-, satu- ja kirjoitusmateriaaleista verkossa (Lukemo)

5 helppoa terapeuttista kirjoitusharjoitusta (Mielen ihmeet)