Rapinalaisten osaaminen yltää sanataiteen sekä luovan kirjoittamisen opettamisesta ja ohjaamisesta draamaan ja teatteriin sekä monimediaisuuteen ja kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksiin. Kaikkia ohjaajia yhdistää intohimo sanataiteeseen ja luovaan toimintaan sekä pedagoginen taidokkuus.

Ulla Lehtinen, HuK

puheenjohtaja

on kirjallisuuden maisteriopiskelija, freelance-toimittaja ja sosiaalisen median moniosaaja. Silloin kun opinnot ja työ eivät täytä Ullan arkea, hän instagrammaa ja podcastaa kirjoista, lukee nykykirjallisuutta ja haaveilee matkustamisesta. Sanataiteessa Ullaa kiinnostaa erityisesti monimediaisuus ja audiovisuaalisuus sekä ideoilla ja inspiraatiolla hullutteleminen. Ulla on opiskellut yliopistossa sivuaineinaan kirjoittamista, journalistiikkaa ja kasvatustieteitä, ja hänellä on roppakaupalla kokemusta erityisesti lasten ja nuorten ohjaamisesta.


Johanna Hyttinen

rahastonhoitaja

on kasvatusalan moniosaaja sekä lasten ja nuorten sanataideohjaaja, joka uskoo taiteeseen ihmisoikeutena ja taidekasvatukseen sen toteuttajana. Luovuus ja taiteet ovat osa täyteen ihmisyyteen kasvamista, ja Johannan mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus päästä taiteiden äärelle, oikeus saada ohjausta, ja ennen kaikkea oikeus luoda ja kokeilla. Sanataide tarjoaa turvallisia tutkimusmatkoja omaan mieleen ja mahdollisiin maailmoihin, ja sinne Johanna opastaa erityisen mielellään varhaiskasvatus- ja alakouluikäisiä seikkailijoita. Vapaa-ajallaan Johanna lukee lastenkirjallisuutta ja vastaa ihanan usein vienoon toiveeseen "äiti, tehdään taas sanataideplojekti!".

Merja Toppi

sanataideiltavastaava

ajautui sanataiteen pariin kirjoittamalla ja oikeastaan tietämättä, mitä kaikkea sanataide pitää sisällään. Hän on päässyt kokeilemaan eri tekstigenrejä, tekemään sarjakuvia, sanoittamaan lauluja ja kirjoittamaan yhdessä toisten kanssa. Miten fiiliksissä voi ihminen olla kirjainten peräkkäin pistämisestä? Erittäin.

Merjaa kutkuttaa tällä hetkellä ohjata eritoten niitä aikuisia, jotka haluaisivat kirjoittaa, mutta aloittaminen tai jatkaminen on vaikeaa. Oman “tyhjän paperin kauhun” selättäminen on pistänyt paneutumaan siihen, miten kirjoittamisesta voi tehdä helposti lähestyttävää ja hauskaa. Kirjallisuusterapian opiskelu on myös tuonut kynätyöskentelyyn uuden ulottuvuuden: oman hyvinvoinnin parantamisen kirjoittamalla. Oma päänsisäinen sekamelska järjestyy ja tavoitteet kirkastuvat, kun ne vuodattaa paperille.

Merjan kuva: ByEmmi/Emmi Virtanen.

Johanna Virtala

opiskelee kirjallisuutta Jyväskylän yliopistossa. Varsinaisena sivuaineena Johannalla on taidehistoria, mutta siinä sivussa opintoja ja erilaisia projekteja on kertynyt myös luovan kirjoittamisen puolelta. Rapinaan Johanna löysi tiensä kesän alussa.

Vapaa-ajallaan Johanna puuhailee järjestötoiminnan parissa, nauttii kulttuurista, matkustelee ja tanssii. Ennen nykyisiä opintojaan Johanna opiskeli täyspäiväisesti tanssia, mistä kumpusi ajatuksia sanataiteen ja liikkeen yhdistämisestä. Johannaa kiehtoo monitaiteellisuus ja rajojen hämärtäminen eri taidelajien ja -tyylien  välillä. Sanataiteen hienous piileekin juuri sen loputtomissa mahdollisuuksissa; työskentelytapojen kirjo on rajaton.

Sanataidetta Johanna on ohjannut suurimmaksi osin lapsille ja nuorille, mutta kaikki ikäluokat ja kohderyhmät kiinnostavat ja ovat omalla tavallaan inspiroivia. Erityisesti Johanna haluaisi tulevaisuudessa päästä työskentelemään vanhusten ja muistisairaiden kanssa. Sanoilla on ihmeellinen voima, ja Johanna kokeekin tärkeäksi levittää sanataiteen iloa myös kaikille niille, jotka kokevat sen vielä vieraaksi tai haastavaksi.

Katri Talaskivi, FM

on kirjallisuuden väitöskirjatutkija Koneen Säätiön rahoituksella, FM luovasta kirjoittamisesta ja virallisesti pätevä aikuispedagogi. Työkalupakista löytyy myös psykologian, sosiaalityön, yhteiskuntatieteiden ja varhaiskasvatuksen opintoja, joista, uskomatonta kyllä, on usein hyötyä arjen monimutkaisuuksien ymmärtämisessä. Katri on kuitenkin juuriltaan kirjoittaja ja kokemuksen kautta tietoinen sen voimauttavasta, selkeyttävästä ja vahvistavasta vaikutuksesta. Vapaa-aikaansa Katri viettää perheen ehdoilla, mutta silloin kun aikaa liikenee, hän menee metsään tai kuntosalille.

Katri on erityisesti kiinnostunut hyvinvointikirjoittamisesta ja aikuisten matalan kynnyksen sanataidepajojen vetämisestä: sanojen ja oman tarinan voimassa riittää ammennettavaa myös silloin, kun pilkkujen, isojen kirjainten ja yhdyssanojen oikeat paikat eivät ole ilmaisussa tärkeintä. Katri on vetänyt myös luovan kirjoittamisen pajaa monikieliselle ryhmälle englanniksi.

Mari Hintikka, KM

varapuheenjohtaja

on vastavalmistunut luokanopettaja ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja sekä lähes valmis draamakasvattaja. Mari innostuu kaikenmoisesta taiteesta ja seikkailee mielellään yhteisissä tarinoissa kirjojen sivuilla, luokkahuoneissa ja näyttämöllä. Sanataiteen pariin hänet johdattivat jo lapsuudesta asti kirjastosta kotiin kannetut korkeat kirjapinot, mielikuvitusleikit ja into kirjoittaa tarinoita. Vuodet sanataiteen perusopetuksessa avasivat Marin silmät ja sydämen modernille runoudelle ja novellikokoelmille, arkiympäristön jännittäville yksityiskohdille sekä luovan yhteisön tärkeydelle. Tällä hetkellä Maria inspiroi sanataiteessa monien taiteenlajien yhteispeli, ja myös ohjatessaan Mari usein yhdistää sanataiteeseen erityisvahvuusaluettaan draamaa. Ohjaajana Marille on tärkeää kohdata jokainen osallistuja turvallisessa ilmapiirissä ja antaa hänen ideoilleen tilaa. Marilta löytyy paljon kokemusta monenlaisten ja monen ikäisten ryhmien ohjaamisesta eskarilaisista aikuisiin ja häntä kiinnostaa jatkossakin kaikenlaisten ryhmien ohjaaminen. Marin mielestä jokaisella on oikeus leikkiä, tulla kuulluksi ja saada taiteesta onnistumisen kokemuksia.

Johanna Berlin, FM

viestintävastaava

on valmistunut kirjoittamisen maisteriohjelmasta ja opiskellut sanataideohjaamista Turussa Kirjan Talolla. Vapaa-aikaansa tiedottajana työskentelevä Johanna viettää sanataidejuttujen lisäksi kiinan kieltä opiskellen, lenkkeillen ja kania hoitaen. Sanataiteeseen Johanna sekaantui oman kirjoittamisen kautta sekä halusta ympäröidä itsensä kirjoittamisella ja kirjoittavilla ihmisillä. Opintojensa ja kustantamossa tehdyn harjoittelun myötä Johannalla on hyvä käsitys kirjoittamisesta prosessina sekä tekstin matkasta aina ideasta painoon.

Erityisiä kiinnostuksen kohteita Johannalle ovat mielenterveysteemat, vieraat kulttuurit sekä luova elämä. Sanataideohjaajana hänen tavoitteensa on viedä sanataidetta sinne, missä sitä tarvitaan, mutta missä sitä ei ehkä osata ensimmäisenä etsiä. Hänen sydäntään lähellä ovat erilaisissa elämänvaiheissa olevat aikuiset kirjoittajat, niin tavoitteellisesti kirjoittavat kuin vasta aloittelevat.

Roosa Berg, HuK

markkinointivastaava

on kirjallisuuden ja kirjoittamisen maisteriopiskelija ja viittä vaille valmis äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettaja. Innokas lukija ajautui jo alakouluikäisenä sanataideharrastuksen pariin Kansalaisopiston Sanataidekoulussa, jossa vierähtikin kymmenisen riemukasta vuotta. Rapinan toiminnassa erityisesti ihanaa on päästä osaksi muista samoista aiheista innostuneiden yhteisöä.

Roosa on innokas yhdistystoimija ja vapaa-aika meneekin nykyään pääosin yhdistystoiminnan parissa. Loppu vapaa-aika kuluu lukien ja Jyväskylän kulttuuritarjonnasta nauttien. Taiteen saavutettavuus on Roosalle tärkeää. Muita sanataiteiluun liittyviä tärkeitä teemoja ovat taide ja hyvinvointi, sosiaalisen median ja monimediaisuuden hyödyntäminen luovassa ilmaisussa sekä monitaiteelliset työskentelytavat.

Roosa ohjaa mieluusti nuoria ja aikuisia, myös monikieliset ja -kulttuuriset ryhmät kiinnostavat ja ovat tulleet tutuiksi opintojen myötä. Pedagogisten opintojen lisäksi Roosa on opiskellut suomen kieltä, psykologiaa ja kauppatieteitä. Monitieteellisyys siis kiinnostaa ja näkyy Roosan työskentelyssä. Sanataiteessa kiehtovaa onkin juuri alan monipuolisuus ja mahdollisuus tehdä erilaisia kiinnostavia projekteja yksin ja yhdessä.

Vilma Tammelin

jäsenrekisterivastaava

on valmistumassa piakkoin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Matkan varrelle mahtuu toimittajaopintoja ja haaveita psykologin urasta, mutta kirjallisuuden opiskelu vei lopulta mennessään. Vilma innostuu helposti melkein mistä vain, ja viimeisimpiä ihania sivujokia ovat olleet museologian opinnot ja Rapina!

Sanataiteeseen Vilma on tutustunut varsinaisesti Rapinaan liityttyään, mutta kirjoittaminen on ollut pienestä pitäen se oma juttu ja mieluisa ilmaisumuoto. Monitaiteisuus on mahtavaa, ja kiinnostavaa sanataiteessa onkin se, kun pääsee yhdistämään sanat musiikkiin, taiteeseen tai käsityöhön. Kirjoittamisen hyvinvointivaikutukset kiehtovat Vilmaa erityisen paljon - kunpa kirjoittaminen olisi osa jokaisen elämää!

Vilma ohjaa mieluiten nuoria ja vanhuksia. Kaikenikäiset ihmiset ovat kuitenkin kiehtovia, ja ohjaaja-Vilman tavoitteena on auttaa jokaista käyttämään potentiaaliaan ja ylittämään itsensä.