Rapinalaisten osaaminen yltää sanataiteen sekä luovan kirjoittamisen opettamisesta ja ohjaamisesta draamaan ja teatteriin sekä monimediaisuuteen ja kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksiin. Kaikkia ohjaajia yhdistää intohimo sanataiteeseen ja luovaan toimintaan sekä pedagoginen taidokkuus.

Kuvaaja: Marras Mustonen

Mari Hintikka, KM

puheenjohtaja

on sanataideohjaaja, draamakasvattaja, luokanopettaja sekä suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja. Mari innostuu kaikenmoisesta taiteesta ja seikkailee mielellään yhteisissä tarinoissa kirjojen sivuilla, luokkahuoneissa ja näyttämöllä. Sanataiteen pariin hänet johdattivat jo lapsuudesta asti kirjastosta kotiin kannetut korkeat kirjapinot, mielikuvitusleikit ja into kirjoittaa tarinoita. Vuodet sanataiteen perusopetuksessa avasivat Marin silmät ja sydämen modernille runoudelle ja novellikokoelmille, arkiympäristön jännittäville yksityiskohdille sekä luovan yhteisön tärkeydelle.

Tällä hetkellä Mari on palannut juurilleen Sanataidekouluun ja opettaa päätyökseen Jyväskylän kansalaisopistolla sanataideryhmiä taaperoista aikuisiin. Tämän lisäksi hän muun muassa improvisoi, tekee tarinateatteria ja ohjaa nuorten näytelmäprojekteja. Maria inspiroi sanataiteessa monien taiteenlajien yhteispeli, ja myös ohjatessaan hän usein yhdistää sanataiteeseen erityisvahvuusaluettaan draamaa. 

Ohjaajana Marille on tärkeää kohdata jokainen osallistuja turvallisessa ilmapiirissä ja antaa hänen ideoilleen tilaa. Marilta löytyy paljon kokemusta monenlaisten ja monen ikäisten ryhmien ohjaamisesta vauvoista aikuisiin ja häntä kiinnostaa jatkossakin kaikenlaisten ryhmien ohjaaminen. Marin mielestä jokaisella on oikeus leikkiä, tulla kuulluksi ja saada taiteesta onnistumisen kokemuksia.

Kuvaaja: Marras Mustonen

Elisa Haverinen

rahastonhoitaja

opiskelee Jyväskylän yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi. Luovaan kirjoittamiseen Elisa hurahti vasta keski-iässä, mutta kirjoittaminen on ehtinyt olla jo useita vuosia mukana elämässä. Omaa kirjoittajaminäänsä hän on vahvistanut mm. Oriveden kesäkursseilla, Ahlmanin avoimessa kirjoittajakoulussa sekä avoimen yliopiston kirjoittamisen perus- ja aineopinnoissa.

Pitkä työkokemus talouselämästä on hyödyksi Rapinan rahastonhoitajan tehtävässä. Elisa on kuitenkin vaihtamassa ammattiaan numeroiden maailmasta sanojen ja lauseiden maailmaan. Se vaatii tiettyä rohkeutta, kuten joskus kirjoittaminenkin: parasta onkin ollut löytää itsestään kyky heittäytymiseen. Sellainen kyky tosin piilottelee meissä ihan kaikissa.

Kirjoittamisen lisäksi Elisa lukee vapaa-ajallaan. Eniten kiinnostaa kotimainen reaaliproosa, erityisesti novellit, sekä myös runot ja sarjakuvat. Kuvan ja tekstin vuoropuhelu kiehtoo. Lavarunouttakin hän on harrastanut. Kirjoittaminen on kannatellut elämän ahtaissa mutkissa. Elisa haaveilee, että joskus tulevaisuudessa voisi ohjata erityisoppilaita. Tässä vaiheessa kiinnostaa sekä nuorten että aikuisten innostaminen sanataiteen pariin.

 

Kuvaaja: Roosa Berg

Vilma Tammelin

jäsenrekisterivastaava, viestintätiimi

on valmistunut äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja työskentelee Lukukeskuksessa lukemista ja lukutaitoa edistävien hankkeiden parissa. Matkan varrella Vilma on opiskellut myös toimittajaopintoja ja museologiaa sekä työskennellyt museossa, tehnyt kielenhuoltoa ja opettanut Ruotsissa suomea vieraana kielenä.

Sanataiteeseen Vilma on tutustunut pari vuotta sitten Rapinaan liityttyään, mutta kirjoittaminen on ollut pienestä pitäen se oma juttu ja mieluisa ilmaisumuoto. Monitaiteisuus on mahtavaa, ja kiinnostavaa sanataiteessa onkin se, kun pääsee yhdistämään sanat musiikkiin, taiteeseen tai vaikka käsityöhön. Kirjoittamisen hyvinvointivaikutukset kiehtovat Vilmaa erityisen paljon - kunpa kirjoittaminen olisi osa jokaisen elämää!

Vilmalla on eniten kokemusta nuorten ja aikuisten ohjaamisesta. Tällä hetkellä Vilma pitää taukoa ohjaamisesta Rapinassa.

Kuvaaja: Marras Mustonen

Marras Mustonen, FM

viestintätiimi: graafikko ja nettisivuvastaava

on valmistunut Jyväskylän yliopistosta kirjoittamisen maisteriksi, ja nykyään opettaa siellä luovaa ja akateemista kirjoittamista. Marras on erikoistunut ryhmädynamiikkaan ja palautteen saloihin. Omissa taideprojekteissaan hän mm. pelikirjoittaa, tekee ARG (Alternative Reality Game) kauhua ja enemmän tai vähemmän kokeellista runoutta.

Kirjoittamisen ohjaajana hänen mottonsa on “Kaikki osaavat kirjoittaa”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen ei vaadi mitään sisäsyntyistä erikoisuutta. Kaikilla, jotka haluavat kirjoittaa, tulisi olla mahdollisuus siihen. Näiden aatteiden myötä Marras onkin toteuttanut matalan kynnyksen kirjoituspajoja, joiden aiheina on ollut mm. aistien monipuolinen käyttö ja motivaation löytäminen arkisista asioista. Hän myös tekee YouTubeen kaikkien nähtäville englanninkielisiä opetusvideoita.

Marras ohjaa pääsääntöisesti aikuisia. Opetuskielinä sujuvat niin suomi kuin englanti.

Kotisivut: marrasonwriting.com
Opetussisältoinen YouTube: @MarrasOnWriting
Taidesisältöinen YouTube: @DeceitAudio
Pelit itch.iossa: marras-mustonen

Kuvaaja: Roosa Berg

Ulla Lehtinen, FM

on verkkotuottaja, pöytälaatikkokirjoittaja ja sosiaalisen median moniosaaja. Silloin kun työ ei täytä Ullan arkea, hän instagrammaa ja tiktokaa kirjoista, lukee nykykirjallisuutta, valokuvaa ja haaveilee kotimaanmatkoista. Sanataiteessa Ullaa kiinnostaa erityisesti kirjallisuuslähtöisyys, monitaiteisuus ja sanoilla leikkiminen ja hullutteleminen. Myös mediakasvatus on Ullalle tärkeää, ja monimediaiset lähestymistavat sanataiteeseen kiinnostavat. Ulla on opiskellut yliopistossa kirjallisuutta, kirjoittamista, journalistiikkaa, viestintää, dokumentaarista valokuvausta ja kasvatustieteitä. Ulla on suorittanut lasten ja nuorten sanataideohjaajan koulutuksen Kuopion kesäyliopistossa, ja erityisesti lasten ja nuorten ohjaaminen onkin lähellä Ullan sydäntä.


Kuvaaja: Jasmine Forsberg

Jasmine Forsberg

on luovan kirjoittamisen opinnot suorittanut tuore kirjailijanalku. Kirjoittamisessa häntä inspiroi sanojen kyky luoda kauneutta ja saatella seikkailuihin. Sanataideohjaajana hänen prioriteetteinaan onkin, että kirjoittamisen kuuluisi olla ensisijaisesti hauskaa jokaiselle. Väliä ei ole niinkään lopputuloksella, vaan prosessilla. Kirjallisuuden genrejen buffetissa Jasmine on hyvin kaikkiruokainen vaikka oikean ruoan söisi salaa mieluummin osastolautaselta. Lähinnä sydäntä ovat kuitenkin lastenkirjallisuus ja lyriikka. Viimeistään kirjoitusopintojen myötä tosin tällaisetkin rajat ovat hämärtyneet ja yhä enenevissä määrin  Jasminea kiehtoo kokeellinen kirjallisuus. Jasminella on kokemusta monenlaisten ryhmien ohjauksesta ja erityisesti lasten kanssa työskentelystä.

Kuvaaja: Jarno Saarinen

Miska Karhu

on filosofian maisteriksi valmistunut kirjailija, sanataideohjaaja ja siivooja. Hän on suorittanut sanataideohjaajakoulutuksen sekä luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot. Kirjoittamisen opettamisessa hänen erityisalueitaan ovat autofiktio, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, oman äänen löytäminen ja ilmastoteemat. Myös uskonnot ja niiden vaikutus yhteiskuntaan ovat hänelle tuttuja, olihan hänen pääaineensa uskontotiede.

Miska on opettanut kirjoittamista mm. Turun yliopistossa ja Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla. Hän ohjaa kaikkein mieluiten toisen asteen opiskelijoita tai aikuisia ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvia. Vapaa-ajallaan hän toimii usean eri yhdistyksen vapaaehtoisena ja pelaa videopelejä, varsinkin Zeldoja ja Marioita.

Kotisivu: miskakarhu.fi

Kuvaaja: Marras Mustonen

Joanna Heinonen, KM, YTK

varapuheenjohtaja

on suomalais-karjalainen sanataideohjaaja, kirjailija ja luokanopettaja. Hänen näkemyksensä mukaan ihminen on kirjoittaessaan itsensä äärellä. Siksi kaikenlainen luova kirjoittaminen on arvokasta. Joanna kokee, että kirjoittaminen on antanut hänelle itselleen oman äänen sekä tavan ilmaista sitä. Hän toivoo voivansa välittää samankaltaisia kokemuksia ohjauksensa kautta.

Sanataideohjaajana Joanna taipuu moneen. Hän on ohjannut kaikenikäisiä aina taaperoista aikuisiin. Hänen ohjauskokemukseensa sisältyy niin lyhyitä työpajoja kuin pidempiä kursseja erilaisista aiheista. Kirjoittamisen lajeista Joannalle läheisimmät ovat proosa ja draama.

Joannan esikoisteos lastenromaani Herkko ja kadonnen ajan arvoitus ilmestyi syksyllä 2019. Sittemmin häneltä on julkaistu lisää Herkon seikkailuja ja myös nuorille aikuisille suunnattua urbaania fantasiaa. Joanna haaveilee tulevaisuudessa kehittyvänsä mahdollisimman monipuoliseksi kirjoittajaksi sekä julkaisevansa suomen lisäksi karjalan kielellä.

Kotisivut: joannaheinonen.fi
Instagram: @kirjailijajoannaheinonen
Facebook: Kirjailija Joanna Heinonen
Linkedin: Joanna Heinonen

 

Kuvaaja: Marras Mustonen

Johanna Hyttinen

sihteeri, keikka- ja yhteistyövastaava

on leikkivä ja monitaiteinen lasten ja erityisryhmien sanataideohjaaja, jonka ohjauksessa polku sanataideseikkailuihin ei kaadu luku- tai kirjoitustaitoon. Johanna on erikoistunut alle kouluikäisten, alkuopetusikäisten sekä erityisryhmien sanataiteeseen, jonka pohjavireenä kulkevat ilo ja inkluusio: jokainen osaa, jokainen pääsee mukaan ja jokaisen ääni on arvokas. Oikeus luoda, kokeilla ja leikkiä sanoilla kuuluu kaikille, lähtökohdista ja lukitaidoista riippumatta.

Johanna myös kirjoittaa lapsille ja lapsista, ja hänen suosikkikirjallisuudenlajinsa onkin lastenkirjallisuus. Erityisesti hän nauttii tuoreesta kotimaisesta kuvakirjallisuudesta, jossa teksti ja kuvitus leikittelevät keskenään ja jättävät tilaa myös lukijan mielikuvitukselle. Hyvä lastenkirja on kuin avoin ovi, joka kutsuu seikkailuun! Johannalle kirjallisuuslähtöisessä sanataiteessa onkin kyse juuri tuohon kutsuun vastaamisesta ja sen seuraamisesta.

Johannan sanataidepedagogiikka on toiminnallista ja moniaistista sekä pyrkii tukemaan erilaisia osallistumisen ja osallisuuden muotoja. Johannalla on kokemusta monenlaisten ryhmien opettamisesta vauvoista yläkouluikäisiin, ja lempeän innostuvalla otteellaan hän ohjaakin sanataidetta sekä jatkuvissa harrastusryhmissä ja kerhoissa että vierailevien taidekasvatustyöpajojen ja tapahtumaohjelmien muodossa.

Kotisivut: www.tarinatuuli.fi
Instagram: @tarinatuuli

Kuvaaja: Marras Mustonen

Lily Laine, FM

tapahtumavastaava, viestintätiimi: sosiaalisen median vastaava ja sisällöntuottaja

kirjoittaa mieluiten luonnosta sekä kaikenlaisesta jännästä. Häntä kiehtovat etenkin mahdollisten maailmojen kuvitteleminen sekä spekulatiivisen fiktion keinoin tapahtuvat ajatusloikat. Kirjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden etäännyttää tosimaailman vaikeita aiheita ja luo turvallisen tilan niiden tarkasteluun.

Luonnontieteilijätaustaisena sanataiteilijana Lily tuntee erityistä vetoa poikkitieteellisiin ja -taiteellisiin risteyksiin, joissa seikkailemalla mielikuvitus yleensä kukoistaa ja lopputuloksena voi olla jotain aivan ennalta odottamatonta. Rohkeasti siis tuntematonta kohti!

Sanataiteen ohjaajana Lily haluaa innostaa leikillisyyteen ja kokee sanojen mahdin tärkeänä – kun jonkin ajatuksen tai tunteen pystyy sanoittamaan, sitä pystyy paremmin tarkastelemaan ja jakamaan muiden kanssa. Hän pyrkii huomioimaan erilaiset kirjoittajat ja sanataiteilijat, olipa heidän tavoitteenaan sitten julkaisuun tähtäävä käsikirjoitus, omia tunteita sanoittava runokokoelma tai tarve kerätä oman suvun historiaa muistiin. Tärkeintä on kuitenkin luovan tekemisen ja sanataiteilun tuoma ilo.

Lily viihtyy kaikenikäisten kirjoittamisesta ja sanataiteesta kiinnostuneiden ihmisten parissa, niin lyhyiden yksittäisten pajojen kuin pidempäänkin kokoontuvien ryhmien ohjaajana.

Linkedin: Lily Laine
Instagram: @lilylaine

Kuvaaja: Merja Toppi

Merja Toppi

viestintätiimi

ajautui sanataiteen pariin kirjoittamalla ja oikeastaan tietämättä, mitä kaikkea sanataide pitää sisällään. Hän on päässyt kokeilemaan eri tekstigenrejä, tekemään sarjakuvia, sanoittamaan lauluja ja kirjoittamaan yhdessä toisten kanssa. Miten fiiliksissä voi ihminen olla kirjainten peräkkäin pistämisestä? Erittäin.

Merjaa kutkuttaa tällä hetkellä ohjata eritoten niitä aikuisia, jotka haluaisivat kirjoittaa, mutta aloittaminen tai jatkaminen on vaikeaa. Oman “tyhjän paperin kauhun” selättäminen on pistänyt paneutumaan siihen, miten kirjoittamisesta voi tehdä helposti lähestyttävää ja hauskaa. Kirjallisuusterapian opiskelu toi kynätyöskentelyyn uuden ulottuvuuden: oman hyvinvoinnin parantamisen kirjoittamalla. Oma päänsisäinen sekamelska järjestyy ja tavoitteet kirkastuvat, kun ne vuodattaa paperille.

Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Roosa Berg, FM

on tuore kirjallisuuden ja kirjoittamisen maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettaja. Innokas lukija ajautui jo alakouluikäisenä sanataideharrastuksen pariin Kansalaisopiston Sanataidekoulussa, jossa vierähtikin kymmenisen riemukasta vuotta. Rapinan toiminnassa erityisesti ihanaa on päästä osaksi muista samoista aiheista innostuneiden yhteisöä.

Roosa on innokas yhdistystoimija ja vapaa-aika meneekin nykyään pääosin yhdistystoiminnan parissa. Loppu vapaa-aika kuluu lukien ja Jyväskylän kulttuuritarjonnasta nauttien. Taiteen saavutettavuus on Roosalle tärkeää. Muita sanataiteiluun liittyviä tärkeitä teemoja ovat taide ja hyvinvointi, sosiaalisen median ja monimediaisuuden hyödyntäminen luovassa ilmaisussa sekä monitaiteelliset työskentelytavat.

Roosa ohjaa mieluusti nuoria ja aikuisia, myös monikieliset ja -kulttuuriset ryhmät kiinnostavat ja ovat tulleet tutuiksi töiden ja opintojen myötä. Pedagogisten opintojen lisäksi Roosa on opiskellut suomen kieltä, psykologiaa ja kauppatieteitä. Monitieteellisyys siis kiinnostaa ja näkyy Roosan työskentelyssä. Sanataiteessa kiehtovaa onkin juuri alan monipuolisuus ja mahdollisuus tehdä erilaisia kiinnostavia projekteja yksin ja yhdessä.

Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Johanna Berlin, FM

on kirjoittaja, kirjoittamisen ohjaaja ja viestintäalan yrittäjä, joka löysi kirjoittamisen vasta aikuistuttuaan ja hurahti kunnolla. Johanna on valmistunut Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen maisteriohjelmasta ja opiskellut sanataideohjaamista Turussa Kirjan Talolla. Viestintäyrittäjänä ja kirjoittamisen ohjaajana hänen päivänsä koostuvat erilaisten tekstien kirjoittamisesta ja toisten kirjoittajien ohjaamisesta. Johannalla on hyvä käsitys kirjoittamisen prosessista ja tekstin matkasta aina ideasta julkaisuun.

Erityisiä kiinnostuksen kohteita Johannalle ovat mielenterveysteemat, vieraat kulttuurit sekä luova elämä. Sanataideohjaajana hänen tavoitteensa on inspiroida ihmisiä kirjoittamaan rohkeammin.

Kotisivut: yvonneberlin.fi ja digiaargh.fi
LinkedIn: Johanna Berlin

Kuvaaja: Soile Korpela

Soile Korpela

on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja, sanataideohjaaja sekä draamakasvattaja. Erityisesti häntä innostaa sanataiteen ohjaaminen lapsille tai lasten kanssa työskenteleville sekä eri taiteenaloja yhdistävä tekeminen.

Soile harrastaa musiikkia eri muodoissa ja käyttää mielellään myös näitä elementtejä ohjaamisessa. Runot ja laululyriikka kiinnostavat häntä kirjoittajana tällä hetkellä eniten. Lastenkirjallisuus ja sen dramatisointi esitykseksi on ollut työuralla innostuksen aiheena. Draamakasvatuksen aineopinnot ja dramaturgian opinnot on antaneet pohjaa kirjoittaa draamallista tekstiä. Kirjallisuuden hyödyntäminen leikin ohjaamisessa ja draamallisessa työskentelyssä on hänelle tärkeää. Millaisia leikkimaailmoja sanojen avulla voikaan luoda?

Soile on yllättynyt, että luova kirjoittaminen voi tuoda paljon alitajunnasta asioita näkyväksi. Siispä innostus kirjallisuusterapiaan on herännyt. Tärkeintä on, että kaikilla olisi mahdollisuus hypätä mielikuvituksen siiville ja tuoda oma äänensä kuuluviin, tulla kuulluksi.