Rapinalaisten osaaminen yltää sanataiteen sekä luovan kirjoittamisen opettamisesta ja ohjaamisesta draamaan ja teatteriin sekä monimediaisuuteen ja kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksiin. Kaikkia ohjaajia yhdistää intohimo sanataiteeseen ja luovaan toimintaan sekä pedagoginen taidokkuus.

Kuvaaja: Roosa Berg

Ulla Lehtinen, FM

on verkkotuottaja, pöytälaatikkokirjoittaja ja sosiaalisen median moniosaaja. Silloin kun työ ei täytä Ullan arkea, hän instagrammaa ja tiktokaa kirjoista, lukee nykykirjallisuutta, valokuvaa ja haaveilee kotimaanmatkoista. Sanataiteessa Ullaa kiinnostaa erityisesti kirjallisuuslähtöisyys, monitaiteisuus ja sanoilla leikkiminen ja hullutteleminen. Myös mediakasvatus on Ullalle tärkeää, ja monimediaiset lähestymistavat sanataiteeseen kiinnostavat. Ulla on opiskellut yliopistossa kirjallisuutta, kirjoittamista, journalistiikkaa, viestintää, dokumentaarista valokuvausta ja kasvatustieteitä. Ulla on suorittanut lasten ja nuorten sanataideohjaajan koulutuksen Kuopion kesäyliopistossa, ja erityisesti lasten ja nuorten ohjaaminen onkin lähellä Ullan sydäntä.


Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Johanna Hyttinen

keikka- ja yhteistyövastaava

on kasvatusalan moniosaaja sekä lasten ja nuorten sanataideohjaaja, joka uskoo taiteeseen ihmisoikeutena ja taidekasvatukseen sen toteuttajana. Luovuus ja taiteet ovat osa täyteen ihmisyyteen kasvamista, ja Johannan mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus päästä taiteiden äärelle, oikeus saada ohjausta, ja ennen kaikkea oikeus luoda ja kokeilla. Sanataide tarjoaa turvallisia tutkimusmatkoja omaan mieleen ja mahdollisiin maailmoihin, ja sinne Johanna opastaa erityisen mielellään varhaiskasvatus- ja alakouluikäisiä seikkailijoita. Vapaa-ajallaan Johanna lukee lastenkirjallisuutta ja vastaa ihanan usein vienoon toiveeseen "äiti, tehdään taas sanataideplojekti!".

Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Merja Toppi

ajautui sanataiteen pariin kirjoittamalla ja oikeastaan tietämättä, mitä kaikkea sanataide pitää sisällään. Hän on päässyt kokeilemaan eri tekstigenrejä, tekemään sarjakuvia, sanoittamaan lauluja ja kirjoittamaan yhdessä toisten kanssa. Miten fiiliksissä voi ihminen olla kirjainten peräkkäin pistämisestä? Erittäin.

Merjaa kutkuttaa tällä hetkellä ohjata eritoten niitä aikuisia, jotka haluaisivat kirjoittaa, mutta aloittaminen tai jatkaminen on vaikeaa. Oman “tyhjän paperin kauhun” selättäminen on pistänyt paneutumaan siihen, miten kirjoittamisesta voi tehdä helposti lähestyttävää ja hauskaa. Kirjallisuusterapian opiskelu toi kynätyöskentelyyn uuden ulottuvuuden: oman hyvinvoinnin parantamisen kirjoittamalla. Oma päänsisäinen sekamelska järjestyy ja tavoitteet kirkastuvat, kun ne vuodattaa paperille.

Johanna Virtala

opiskelee kirjallisuutta Jyväskylän yliopistossa. Varsinaisena sivuaineena Johannalla on taidehistoria, mutta siinä sivussa opintoja ja erilaisia projekteja on kertynyt myös luovan kirjoittamisen puolelta. Rapinaan Johanna löysi tiensä kesän alussa.

Vapaa-ajallaan Johanna puuhailee järjestötoiminnan parissa, nauttii kulttuurista, matkustelee ja tanssii. Ennen nykyisiä opintojaan Johanna opiskeli täyspäiväisesti tanssia, mistä kumpusi ajatuksia sanataiteen ja liikkeen yhdistämisestä. Johannaa kiehtoo monitaiteellisuus ja rajojen hämärtäminen eri taidelajien ja -tyylien  välillä. Sanataiteen hienous piileekin juuri sen loputtomissa mahdollisuuksissa; työskentelytapojen kirjo on rajaton.

Sanataidetta Johanna on ohjannut suurimmaksi osin lapsille ja nuorille, mutta kaikki ikäluokat ja kohderyhmät kiinnostavat ja ovat omalla tavallaan inspiroivia. Erityisesti Johanna haluaisi tulevaisuudessa päästä työskentelemään vanhusten ja muistisairaiden kanssa. Sanoilla on ihmeellinen voima, ja Johanna kokeekin tärkeäksi levittää sanataiteen iloa myös kaikille niille, jotka kokevat sen vielä vieraaksi tai haastavaksi.

Kuvaaja: Roosa Berg

Marras Mustonen, FM

viestintätiimi: graafikko ja nettisivuvastaava

on valmistunut Jyväskylän yliopistosta kirjoittamisen maisteriksi. Hän on myös suorittanut aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot, joten opettajan pätevyys on takataskussa. Laura on erikoistunut ryhmädynamiikkaan ja palautteen saloihin.

Kirjoittamisen ohjaajana hänen mottonsa on “Kaikki osaavat kirjoittaa”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen ei vaadi mitään sisäsyntyistä erikoisuutta. Kaikilla, jotka haluavat kirjoittaa, tulisi olla mahdollisuus siihen. Näiden aatteiden myötä Laura onkin toteuttanut matalan kynnyksen kirjoituspajoja, joiden aiheina on ollut mm. aistien monipuolinen käyttö ja motivaation löytäminen arkisista asioista. Hän myös tekee YouTubeen kaikkien nähtäville englanninkielisiä opetusvideoita.

Laura ohjaa pääsääntöisesti aikuisia. Opetuskielinä sujuvat niin suomi kuin englanti.

Kuvaaja: Roosa Berg

Joanna Heinonen, KM, YTK

on jyväskyläläinen luokanopettaja, kirjailija ja sanataideohjaaja. Kirjoittaminen on aina ollut hänelle luontevin tapa ilmaista itseään ja vuonna 2019 ilmestyi Joannan esikoisteos, lastenromaani Herkko ja kadonneen ajan arvoitus. Sittemmin Joanna on julkaissut myös nuorille aikuisille ja hänen haaveenaan onkin kehittyä mahdollisimman monipuoliseksi kirjoittajaksi.

Päivätyönään Joanna opettaa ja kasvattaa alakouluikäisiä lapsia. Hän on säännöllisesti huolissaan lasten ja nuorten lukutaidosta ja pyrkii löytämään väyliä, kuinka itse voisi omassa työssään edistää lukuintoa parhaalla mahdollisella tavalla. Sanataide kulkee siis vahvasti mukana myös luokanopettajan työssä.

Eniten Joanna on ohjannut sanataidetta alakouluikäisille lapsille ja aikuisille, mutta hän kartuttaisi mieluusti kokemustaan myös nuorten parissa toimimisesta. Kirjoittamisen lajeista Joannalle läheisimmät ovat proosa ja draama, joskaan lyhytelokuvienkaan käsikirjoittaminen ei ole hänelle täysin vierasta. Joannalla on vahva harrastajateatteritausta ja hän on opiskellut kirjoittamisen ohella myös draamakasvatusta Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Draamaharjoitusten ja fyysisyyden yhdistäminen sanataiteeseen on yksi näkökulma, joka on häntä pitkään kiehtonut.

 

Kuvaaja: Marras Mustonen

Elisa Haverinen

rahastonhoitaja

opiskelee Jyväskylän yliopistossa suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi. Luovaan kirjoittamiseen Elisa hurahti vasta keski-iässä, mutta kirjoittaminen on ehtinyt olla jo useita vuosia mukana elämässä. Omaa kirjoittajaminäänsä hän on vahvistanut mm. Oriveden kesäkursseilla, Ahlmanin avoimessa kirjoittajakoulussa sekä avoimen yliopiston kirjoittamisen perus- ja aineopinnoissa.

Pitkä työkokemus talouselämästä on hyödyksi Rapinan rahastonhoitajan tehtävässä. Elisa on kuitenkin vaihtamassa ammattiaan numeroiden maailmasta sanojen ja lauseiden maailmaan. Se vaatii tiettyä rohkeutta, kuten joskus kirjoittaminenkin: parasta onkin ollut löytää itsestään kyky heittäytymiseen. Sellainen kyky tosin piilottelee meissä ihan kaikissa.

Kirjoittamisen lisäksi Elisa lukee vapaa-ajallaan. Eniten kiinnostaa kotimainen reaaliproosa, erityisesti novellit, sekä myös runot ja sarjakuvat. Kuvan ja tekstin vuoropuhelu kiehtoo. Lavarunouttakin hän on harrastanut. Kirjoittaminen on kannatellut elämän ahtaissa mutkissa. Elisa haaveilee, että joskus tulevaisuudessa voisi ohjata erityisoppilaita. Tässä vaiheessa kiinnostaa sekä nuorten että aikuisten innostaminen sanataiteen pariin.

 

Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Mari Hintikka, KM

puheenjohtaja

on vastavalmistunut luokanopettaja ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja sekä lähes valmis draamakasvattaja. Mari innostuu kaikenmoisesta taiteesta ja seikkailee mielellään yhteisissä tarinoissa kirjojen sivuilla, luokkahuoneissa ja näyttämöllä. Sanataiteen pariin hänet johdattivat jo lapsuudesta asti kirjastosta kotiin kannetut korkeat kirjapinot, mielikuvitusleikit ja into kirjoittaa tarinoita. Vuodet sanataiteen perusopetuksessa avasivat Marin silmät ja sydämen modernille runoudelle ja novellikokoelmille, arkiympäristön jännittäville yksityiskohdille sekä luovan yhteisön tärkeydelle. Tällä hetkellä Maria inspiroi sanataiteessa monien taiteenlajien yhteispeli, ja myös ohjatessaan Mari usein yhdistää sanataiteeseen erityisvahvuusaluettaan draamaa. Ohjaajana Marille on tärkeää kohdata jokainen osallistuja turvallisessa ilmapiirissä ja antaa hänen ideoilleen tilaa. Marilta löytyy paljon kokemusta monenlaisten ja monen ikäisten ryhmien ohjaamisesta eskarilaisista aikuisiin ja häntä kiinnostaa jatkossakin kaikenlaisten ryhmien ohjaaminen. Marin mielestä jokaisella on oikeus leikkiä, tulla kuulluksi ja saada taiteesta onnistumisen kokemuksia.

Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Johanna Berlin, FM

on valmistunut kirjoittamisen maisteriohjelmasta ja opiskellut sanataideohjaamista Turussa Kirjan Talolla. Sanataiteeseen Johanna sekaantui laajemmin oman kirjoittamisensa kautta sekä halusta ympäröidä itsensä kirjoittamisella ja kirjoittavilla ihmisillä. Johannalla onkin hyvä käsitys kirjoittamisen prosessista sekä tekstin matkasta aina ideasta painoon. Johanna työskentelee sanataiteen lisäksi viestinnän ja sisällöntuotannon parissa, ja vapaa-ajalla häneen törmää todennäköisimmin lenkkipolulla tai matkalla jääkaapille.

Erityisiä kiinnostuksen kohteita Johannalle ovat mielenterveysteemat, vieraat kulttuurit sekä luova elämä. Sanataideohjaajana hänen tavoitteensa on viedä sanataidetta sinne, missä sitä tarvitaan, mutta mistä sitä ei ehkä osata ensimmäisenä etsiä. Hänen sydäntään lähellä ovat niin tavoitteellisesti kirjoittavat kuin vasta kirjoittamista aloittelevat aikuiset. Johannaa on kuvattu taitavaksi ja lämpimäksi ohjaajaksi, ja hänestä sanataidetuokiossa tärkeintä on, että jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään.

Kuvaaja: Ulla Lehtinen

Roosa Berg, FM

on tuore kirjallisuuden ja kirjoittamisen maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettaja. Innokas lukija ajautui jo alakouluikäisenä sanataideharrastuksen pariin Kansalaisopiston Sanataidekoulussa, jossa vierähtikin kymmenisen riemukasta vuotta. Rapinan toiminnassa erityisesti ihanaa on päästä osaksi muista samoista aiheista innostuneiden yhteisöä.

Roosa on innokas yhdistystoimija ja vapaa-aika meneekin nykyään pääosin yhdistystoiminnan parissa. Loppu vapaa-aika kuluu lukien ja Jyväskylän kulttuuritarjonnasta nauttien. Taiteen saavutettavuus on Roosalle tärkeää. Muita sanataiteiluun liittyviä tärkeitä teemoja ovat taide ja hyvinvointi, sosiaalisen median ja monimediaisuuden hyödyntäminen luovassa ilmaisussa sekä monitaiteelliset työskentelytavat.

Roosa ohjaa mieluusti nuoria ja aikuisia, myös monikieliset ja -kulttuuriset ryhmät kiinnostavat ja ovat tulleet tutuiksi töiden ja opintojen myötä. Pedagogisten opintojen lisäksi Roosa on opiskellut suomen kieltä, psykologiaa ja kauppatieteitä. Monitieteellisyys siis kiinnostaa ja näkyy Roosan työskentelyssä. Sanataiteessa kiehtovaa onkin juuri alan monipuolisuus ja mahdollisuus tehdä erilaisia kiinnostavia projekteja yksin ja yhdessä.

Kuvaaja: Roosa Berg

Vilma Tammelin

sihteeri

on valmistumassa piakkoin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Matkan varrelle mahtuu toimittajaopintoja ja haaveita psykologin urasta, mutta kirjallisuuden opiskelu vei lopulta mennessään. Vilma innostuu helposti melkein mistä vain, ja viimeisimpiä ihania sivujokia ovat olleet museologian opinnot ja Rapina!

Sanataiteeseen Vilma on tutustunut varsinaisesti Rapinaan liityttyään, mutta kirjoittaminen on ollut pienestä pitäen se oma juttu ja mieluisa ilmaisumuoto. Monitaiteisuus on mahtavaa, ja kiinnostavaa sanataiteessa onkin se, kun pääsee yhdistämään sanat musiikkiin, taiteeseen tai käsityöhön. Kirjoittamisen hyvinvointivaikutukset kiehtovat Vilmaa erityisen paljon - kunpa kirjoittaminen olisi osa jokaisen elämää!

Vilma ohjaa mieluiten nuoria ja vanhuksia. Kaikenikäiset ihmiset ovat kuitenkin kiehtovia, ja ohjaaja-Vilman tavoitteena on auttaa jokaista käyttämään potentiaaliaan ja ylittämään itsensä.

Kuvaaja: Jasmine Forsberg

Lily Laine, FM

varapuheenjohtaja, viestintätiimi: sosiaalisen median vastaava ja sisällöntuottaja

kirjoittaa mieluiten luonnosta sekä kaikenlaisesta jännästä. Häntä kiehtovat etenkin mahdollisten maailmojen kuvitteleminen ja spekulatiivisen fiktion kautta tapahtuvat ajatusloikat täysin toisenlaisiin ympäristöihin. Kirjoittaminen tarjoaa mahdollisuuden etäännyttää tosimaailman vaikeita aiheita ja luo turvallisen tilan niiden tarkasteluun.

Luonnontieteilijänä sekä kirjoittamisen opiskelijana Lily tuntee erityistä vetoa poikkitieteellisiin ja -taiteellisiin risteyksiin, joissa seikkailemalla mielikuvitus yleensä kukoistaa ja lopputuloksena voi olla jotain aivan ennalta odottamatonta.

Sanataiteen ohjaajana Lily haluaa innostaa leikillisyyteen ja kokee sanojen mahdin tärkeänä – kun jonkin ajatuksen tai tunteen pystyy sanoittamaan, sitä pystyy paremmin tarkastelemaan ja jakamaan muiden kanssa. Ohjaajana Lily viihtyy kaiken ikäisten kirjoittamisesta ja sanataiteesta kiinnostuneiden parissa.