Sanataideohjaajakoulutusta Kuopiossa!

Snellman-kesäyliopisto järjestää suuren suosion saavuttaneen, hyvän palautteen saaneen Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutuksen (25 op) uudestaan 20.2.2015-14.5.2016 Kuopiossa. Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutuksen tavoitteena on tuottaa sopivan pohjakoulutuksen omaaville henkilöille lasten ja nuorten sanataideohjaamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutus on suunniteltu siten,