Senioreille suunnatuissa sanataidepajoissa valjastetaan muistot sanataiteelliseen käyttöön, pohditaan faktan ja fiktion yhdistämistä teksteissä ja ylitetään sukupolvia sanataiteen voimalla. Alla kuvatut tuotepaketit ovat ehdotuksia, joita voidaan muokata tilaajan tarpeiden mukaisiksi.


  • Hinnat: 100 € / tunti / ohjaaja + mahdolliset kulut
  • Kesto: Sovittavissa
  • Ohjaajien määrä: Sovittavissa ryhmän koon mukaan

Muistot tarinoiksi – omaelämäkerrallinen paja

Jokainen eletty elämä on täynnä tarinan alkuja, juonenkulkuja ja loppuja, tilannekuvia ja riimejä, tunnelmia ja kohtaamisia. Pajassa arvostetaan muistelua ja annetaan sille paitsi aikaa, myös tilaa kehkeytyä paperilla merkityksellisiksi kertomuksiksi. Erilaisten tekstien ääneen lukeminen avaa uusia näkyjä omaan ja uusien tuttavuuksien elämään.

Sanasilta

Projektin tarkoituksena on yhdistää sukupolvia sanataiteen avulla. Mukana on tähän mennessä ollut esikouluryhmiä ja päivä- ja palvelukeskuksen asukkaista muodostettuja ryhmiä. Yhteisissä ja erillisissä tapaamisissa lapsia ja vanhuksia tutustetaan sanataiteeseen ja toisiinsa sanataiteellisin keinoin. Tapaamisissa muun muassa luetaan runoja, lauletaan kaikille tuttuja lauluja, askarrellaan, muistellaan ja keskustellaan erilaisista teemoista.

Faktan ja fiktion yhteispeliä

Työpajassa tutustutaan erilaisiin kirjoitustyyleihin ja -tapoihin yhdistellä faktaa ja fiktiota samassa tekstissä. Menetelmällisyyden sijaan korostetaan leikillisyyttä, muistoja ja muistelua sekä pohditaan faktan ja fiktion rajoja. Lisäksi pajassa harjoitellaan erilaisen kirjoitustyötä tukevan tiedon etsimistä.