Rapina tarjoaa yrityksille erilaisia sanataiteellisia koulutuksia sekä työhyvinvointipäiviin sopivia pajoja. Pajoissa muun muassa yhdistetään mediaatiota ja sanataidetta, tehdään runovideoita, tutustutaan prosessidraamaan ja etsitään sanataidetta luonnosta. Alla kuvatut tuotepaketit ovat ehdotuksia, joita voidaan muokata tilaajan tarpeiden mukaisiksi.


  • Hinnat: 150 € / tunti / ohjaaja + mahdolliset kulut
  • KestoSovittavissa 
  • Ohjaajien määrä: Sovittavissa ryhmän koon mukaan

Hiljalleen – meditaatiota ja sanataidetta

Hiljentyminen on ikivanha keksintö, kuten erilaiset kertomuksetkin. Helposti lähestyttävien meditatiivisten harjoitusten avulla voidaan löytää sanailuun uusia näkökulmia, olipa kirjoittamisen teema mikä tahansa. Mitä mahtaakaan syntyä, kun yhdistetään entistä tietoisempi mielen liike liikkuvaan kynään?

Minätila ja työvuorovaikutus

Työyhteisö on ihmisten paikka. Joskus saatamme unohtaa, että meissä on paljon muitakin puolia kuin kahvihuoneessa maanantaiaamuna vastaan tulevat kasvot. Työpajassa tutkitaan persoonan eri ulottuvuuksia, tullaan vakavuuden ja huumorin rajoilla tutummiksi ja löysennetään aivan tavallisia vuorovaikutuksen solmukohtia.

Prosessidraamapaja

Prosessidraamalla tarkoitetaan osallistavaa, pedagogista draamaa, jossa ryhmäluo yhdessä esityksen ryhmän muille jäsenille. Prosessidraamapajassa tutustutaanyhdessä tähän leikilliseen tapaan käsitellä myös vaikeita ja vakavampia aiheita.Pajassa harjoitellaan heittäytymistä, improvisointiota, erilaisten roolien ottamistaja antamista, faktan ja fiktion rajan hahmottamista sekä reagointia toisten tarjouksiin ja ehdotuksiin. Työpaja ei edellytä ennakkotietoja, -taitoja eikä -valmistautumista.

Runojen ja videoiden ratapihoilla

Millaista runoutta visuaalisuus pitää sisällään? Miten musiikki, äänet ja videokuva yhdistyvät runoihin? Mitä ääni ja video tuovat runouteen lisää – vai tuovatko mitään? Näiden teemojen äärelle pysähdytään Rapinan sanataidepajassa, jossa annetaan runosuonten sykkiä ja työstetään runovideoita pienissä ryhmissä. Paja tarjoaa uuden, tuoreen näkökulman runouteen ja pyrkii edistämään ryhmien yhteistyötaitoja. Työpajan järjestäminen edellyttää mahdollisuutta käyttää osallistujien omia tablettitietokoneita.

Sanataidetta metsäpoluilla

Sanataidetta voi harjoittaa myös muualla kuin neljän seinän sisällä. Luovaa työskentelyä, ryhmätehtäviä, ulkoilua ja retkiruokailua yhdistävä luontoretriitti mahdollistaa hetkellisen irrottautumisen työpaikan vakiintuneista kaavoista. Sanataiteellisessa toiminnassa korostuvat moniaistisuus, ympäristön havainnointi sekä yhdessä ideointi ja leikittely. Tarkempi ohjelma ja retkikohde suunnitellaan vuodenajan ja tilaajan toiveiden mukaan.

Kirjallisuusterapeuttinen paja nuorille ja aikuisille

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntävässä pajassa keskitytään itsen tutkimiseen turvallisessa ilmapiirissä tekstien parissa, yhdessä toisten kanssa. Kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä voi löytää uusia näkökulmia itseen ja elämään, saada hoivaavia kokemuksia, levähtää kielen ihmeiden äärellä, tutkia tunteitaan ja herättää itsessään muutoksen. Lukemisen, kirjoittamisen ja tulkinnan tehtävät laaditaan ryhmälle sopiviksi, eikä ”vääriä” tapoja osallistua ole olemassa. Ryhmän suosituskoko on 4–8 henkilöä.