Rapinan kouluikäisille ja nuorille suunnatuissa pajoissa perehdytään kirjallisuuden lajeihin ja genreihin erilaisin harjoituksin, valjastetaan uudet mediat sanataidekäyttöön, uudistetaan päiväkirjatyöskentelyä, käsikirjoitetaan, vlogataan, yhdistellään, notkistellaan, taivutetaan ja murretaan sanojen ja taidemuotojen rajoja. Alla kuvatut tuotepaketit ovat ehdotuksia, joita voidaan muokata tilaajan tarpeisiin sopiviksi.


  • Hinnat:  100 € / tunti / ohjaaja + mahdolliset kulut
  • Kesto: Sovittavissa
  • Ohjaajien määrä: Sovittavissa ryhmän koon mukaan

Hirviöpaja

Mitä sinä pelkäät? Millainen hirviö olisi pahin painajaisesi? Voiko hirviö olla ystävä? Pajassa kesytetään hirviöitä taskuun mahtuviksi matkakumppaneiksi. Oman hirviöolennon askarteluun ja sanallistamiseen ammennetaan ideoita omista tunteista. Tarinallistamisessa tutkitaan sanojen alkusointuisuutta ja kielen voimaa ilmaista tunteita rytmin kautta.

Päiväkirjatyöskentely 2.0

Työpajassa päiväkirjan kirjoittaminen saa uudenlaisia muotoja ja ulottuvuuksia, kun siihen yhdistetään visuaalista työskentelyä, faktan ja fiktion rajapinnalla leikittelyä sekä yhteisöllisyyttä. Työpaja aloitetaan lämmittelytehtävällä, jossa käsitellään päiväkirjoihin liittyviä käsityksiä ja kokemuksia, minkä jälkeen toteutetaan vaihe vaiheelta eteneviä mukaansatempaavia kirjoittamistehtäviä. Lopuksi tehtäviä ja niistä heränneitä ajatuksia puretaan yhdessä ja mahdollisesti jaetaan myös pajassa kirjoitettuja katkelmia. Työpajalle voidaan valita jokin teema, kuten matkapäiväkirjat.

Supersankarit – omaelämäkerrallinen sarjakuvapaja

Taikinataikuri, Empatisaattori ja Heittäytyjätär… Jokainen meistä on jollain tapaa super. Omien vahvuuksien tunnistaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Supersankaripajassa niihin tutustutaan kirjoittamalla ja piirtämällä. Mitä voimia sinusta paljastuu?

Kalevalan kankahilla

Miten Iltalehti olisi uutisoinut Sammon ryöstöstä? Kuinka Lemminkäisen äiti olisi kirjoittanut blogissaan kuolleen poikansa ruumiinosien haravoimisesta Tuonelan joesta? Millaisen vlogin Joukahainen olisi tehnyt Väinämöisen laulettua hänet suohon? Työpajassa tutustutaan Suomen kansalliseepokseen ajankohtaisten tekstilajien kuten meemien, blogitekstien, verkkouutisten sekä vlogien kautta.

Kirjallisuushistorian videovinkkauspaja

Kaksiosaisen pajan ensimmäisellä kerralla ohjaaja esittelee keskeisiä, kulttuuriamme muovanneita kirjoja, ja antaa ohjeet kirjoihin perehtymiseen. Toisella tapaamiskerralla sen jälkeen, kun osallistujat ovat lukeneet valitsemansa teokset, ryhmä työstää kirjavinkkausvideoita. Videoista muodostuu sähköinen kirjallisuushistorian aikajana nettiin. Työpajassa tutustutaan ryhmän tarpeiden mukaan joko länsimaisen kirjallisuuden tai kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin.

Laululyriikan ABC

Heikki Salo kuvaa lauluntekstin kirjoittamista kahlekuningaslajiksi: parhaimmillaan teksteistä tulee ihmisille rakkaita ja merkityksellisiä, mutta niiden kirjoittaminen on haastavaa. Laululyriikan kirjoittaminen vaatii sisällön mahduttamista pieneen tilaan sekä sen sovittamista laulun rakenteeseen ja musiikkiin. Työpajassa lajiin pääsee tutustumaan matalalta kynnykseltä, leikitellen ja omaa tyyliä hakien. Osallistuminen ei vaadi sävellys- eikä soittotaitoja.

Vloggaajien valtakunta

Vloggaajat eli videobloggaajat ovat monen nykynuoren suurimpia idoleita. Rapinan työpajassa heittäydytäänkin hetkeksi supertähden elämään ja mietitään, mistä aineksista syntyy koukuttava videoblogi. Pajassa pohditaan vlogikäsikirjoittamisen lisäksi myös videoiden editoimista, leikkaamista, kuvakokoja ja -kulmia sekä vloggaajan etiikkaa ja vastuuta. Pajan tavoitteena on vahvistaa nuorten suullista itseilmaisua ja esiintymistaitoja sekä tarjota uusia näkökulmia vlogikulttuuriin. Videot syntyvät helposti matkapuhelimien kameroilla, eikä paja edellytä aiempaa kokemusta videoiden tekemisestä.

Valokuvan ja tekstin yhteispeliä

Valokuva ja teksti voivat kietoutua toisiinsa monella tapaa: kirjoittaminen voi lähteä liikkeelle valokuvasta, valokuvilla voi kuvittaa tekstiä ja valokuva ja teksti voivat myös asettua rinnakkain niin, että tulkinta rakentuu niiden vuorovaikutuksen varaan. Työpajassa kokeillaan näitä erilaisia lähestymistapoja ja tutkitaan sitä, miten visuaalinen ja kirjallinen ilmaisu voivat ruokkia toisiaan. Ryhmän niin halutessa pajaan voidaan sisällyttää pieni tietopaketti toimivan valokuvan ottamisesta. Puhelimien kamerat riittävät hyvin, mutta halukkaat voivat kuvata myös erillisillä laitteilla. Työpajalle voidaan valita jokin ryhmää kiinnostava teema.

Kirjallisuusterapeuttinen paja nuorille

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntävässä pajassa keskitytään itsen tutkimiseen turvallisessa ilmapiirissä tekstien parissa, yhdessä toisten kanssa. Kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä voi löytää uusia näkökulmia itseen ja elämään, saada hoivaavia kokemuksia, levähtää kielen ihmeiden äärellä, tutkia tunteitaan ja herättää itsessään muutoksen. Lukemisen, kirjoittamisen ja tulkinnan tehtävät laaditaan ryhmälle sopiviksi, eikä ”vääriä” tapoja osallistua ole olemassa. Ryhmän suosituskoko on 4–8 henkilöä.

Lyriikan kimppuun helposti

Takkuileeko runosuoni? Miten päästä kiinni runon syrjään? Pajassa lämmitellään lempeästi runouden maailmaan proosan avulla. Aluksi kirjoitetaan kuvailevaa proosatekstiä, josta koostetaan kollaasitekniikalla runoutta. Lisäksi pohditaan kielen estetiikkaa ja tehdään kielenkantoja avaavia assosiaatioharjoituksia. Pajassa on sovittavissa oleva, vaihtuva teema.

Toinen tähti oikealla ja suoraan aamuun – fantasiamaailmapaja

Liisa löytää tien Ihmemaahan kaninkolosta, Lucy Pevensie puolestaan kurkistaa vaatekaappiin ja löytää tien Narniaan. Joihinkin fantasiamaailmoihin voi löytää reitin meidän todellisuudestamme, toiset ovat kokonaan irrallaan meistä. Pajassa lähdetään leikittelemään ajatuksella vieraista ulottuvuuksista, maailmojen välisestä matkustamisesta sekä taikuuden läsnäolosta. Oman taikamaailman nikkaroimisen jälkeen lähdetään tutkimusmatkalle kynän ja paperin kanssa.

Vaikeat tunteet – tunnepaja

Jokaisen elämässä sattuu ja tapahtuu – niin isojen kuin pientenkin ihmisten. Sanojen avulla voimme turvallisesti tutkia tunteita, jotka juuri nyt ovat jollain lailla läsnä ja tärkeitä. Pajan sisältö rakennetaan ryhmässä ajankohtaisten teemojen kuten elämänmuutosten, menetysten tai erilaisuuden kohtaamisen pohjalta.

Draama-apaja – käsikirjoittamispaja

Näyttelijäntyö on kenties teatteriesityksen, elokuvan ja kuunnelman näkyvin osa-alue, mutta oletko koskaan ajatellut, kuinka nämä hahmot, niiden tarinat ja kokonaiset maailmat syntyvät? Draaman kirjoittamisen pajassa pohditaan erilaisia teatterikirjoittamisen muotoja ja keinoja: tutustutaan roolilomakkeeseen, pohditaan käsikirjoittamisen ja dramatisoinnin eroja sekä harjoitellaan erilaisen kirjallisen aineksen järjestämistä esitettävään muotoon. Työpaja ei edellytä ennakkotietoja, -taitoja tai -valmistautumista.

Löytöretkellä luonnossa

Pajassa tutustutaan ympäröivään luontoon sanataiteen keinoin ja toisaalta lähestytään sanataidetta lähiluonnossa tapahtuvien harjoitteiden kautta. Paja koostuu erilaisista moniaistisista sanataideharjoituksista, jotka ovat vahvasti kytköksissä ympäristöön, sen havainnointiin ja kokemiseen. Pajan teemaa voidaan räätälöidä tarkemmin tietyn sanataiteen lajin (esim. runouden, proosan tai sadun) ja/tai ympäristön (esim. vesistö, metsä, kaupunkiluonto) mukaan. Paja on mahdollista toteuttaa monitaiteellisena kokonaisuutena, jossa on sanataideharjoitteiden lisäksi mukana myös kuvataiteeseen, musiikkiin tai sarjakuviin liittyviä harjoituksia, tai liikunnallisena suunnistuksen tapaisena rastiratana.