Rapinalaisten osaaminen yltää sanataiteen sekä luovan kirjoittamisen opettamisesta ja ohjaamisesta draamaan ja teatteriin, musiikkiin, mediaan, sarjakuvaan ja kirjallisuusterapiaan. Kaikkia ohjaajia yhdistää intohimo sanataiteeseen ja luovaan toimintaan sekä pedagoginen taidokkuus.

Venla-Vanamo Asikainen, HuK

on pieni kuin pippuri, sydämeltään savolainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelija, jonka mielestä sanataide kuuluu kaikille ja saa näkyä pimeässäkin. Taide on W:lle polttoainetta, joka saa liikkumaan, toimimaan, pohtimaan ja tuntemaan. Luovuuden hän näkee voimavarana, josta riittää kaikille halun ja tarpeen mukaan. Opetus- ja ohjaustehtävät kiehtovat, sillä kehittyminen, ymmärryksen luominen ja tunteiden herättäminen ovat W:lle henkilökohtaisesti tärkeimpiä arvoja. Vapaa-ajallaan W paitsi etsii avaamattomia ovia epäonnistumisenkin kustannuksella, tutkii luontoa, nauttii kahvista, kirjoittamisesta ja kirjoista sekä soittaa keikkoja melkein jokaisena viikonloppuna.


Milka Räisänen, FM

opiskelee kuudetta vuotta taidekasvatusta ja kirjoittelee gradunsa ohessa lehtijuttuja ja lauluja. Monitaiteista oppiainetta lukeneena Milka näkee mielellään sanataiteen linkittyvän kuvaan ja ääneen tai tulevan tulkituksi esitystaiteiden keinoin. Helsingistä Jyväskylään kulkeutunut Milka inspiroituu elävästä kaupunkimiljööstä ja kirjoittaa tekstinsä mieluiten kahviloiden vienossa hälyssä. Kotona ja ystävien luona hänen lempipuuhaansa on luoda täydellisesti hetkeen sopivia soittolistoja.


Mari Aarnipelto, HuK

on Jyväskylästä Jyväskylään päätynyt taidekasvatuksen opiskelija, joka pitää mustikoista, melodican soinnista ja metsistä. Hän piirtää, laulaa ja kirjoittaa mielellään ja pitää eri taidemuotojen yhdistämistä kerrassaan jännittävänä asiana. Marin unelmien kaupungissa ihmiset tanssisivat bussipysäkeillä.


Elisa Auvinen, FM

on Etelä-Savosta Jyväskylään kotiutunut äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä varhaiskasvattaja. Hänen ei-kovinkaan-salainen haaveensa on, että jokainen löytäisi keinoja itsensä ja oman todellisuutensa ilmaisemiseen. Monenlaisten ihmisten kanssa työskennellessään Elisa on huomannut hartioillaan terävän pään ja rinnassaan vallattoman sydämen, jonka ääniin hän haluaa luottaa. Parhaillaan Elisa työskentelee mm. senioreiden sanataideohjaajana sekä yrittäjänä traumainformoidun kohtaamisen parissa. Jos hänen pitäisi valita yksi aihe, johon liittyvää sanataiteilua toivoisi sinunkin kokeilevan, olisi se oma lapsuus – tai paremminkin lapset meissä.


Ulla Lehtinen, HuK

puheenjohtaja

on kirjallisuuden opettajaopiskelija, joka opiskelee myös journalistiikkaa ja kirjoittamista ja jolle esteettisyys on korkea valintakriteeri niin asuntoa kuin kirjaakin valitessa. Ullan harrastuksiin kuuluu muun muassa kirjoista instagrammaaminen, nykykirjallisuuden ja satukirjojen lukeminen sekä matkasuunnitelmien tekeminen. Sanoihin Ulla rakastui viisivuotiaana ja siitä lähtien hän on ripotellut niitä niin päiväkirjoihin, romaaniviritelmiin, blogiteksteihin kuin lehtijuttuihinkin. Sanataiteissa Ullaa kiinnostaa erityisesti monitaiteisuus sekä audiovisuaalisuus, kielen ja kuvan yhdistäminen sekä ideoilla ja inspiraatiolla hullutteleminen.


Miia Pirinen, FM

opiskeli kirjallisuutta ja kirjoittamista, kunnes kesällä 2017 tuli aika kotiuttaa maisterin paperit. Gradussaan Miia tutki feministisen fiktion kirjoittamisen menetelmiä. Häntä kiehtoo ajatus kaikista niistä pienistä vallankumouksista, joita lukemiseen ja kirjoittamiseen kätkeytyy. Tällä hetkellä Miian päivät (ja yöt) kuluvat äitienpäivänä 2017 syntyneen gurun zen-oppilaana. Miian ihastuksiin kuuluvat Skotlanti, cheddar ja leopardikuosi.